Juriste Maryam el Khattouti

mw. mr.  Maryam El Khattouti studeerde af aan de Universiteit Leiden in het arbeidsrecht. Zij richt zich in haar praktijk met name op het Arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het civiele (aansprakelijkheids)recht (waaronder slachtoffer- en letselzaken). 

Rechtsgebieden:

- Arbeidsrecht
- Civiel recht
- Slachtoffer- en Letselzaken
- Sociaal zekerheidsrecht

Hierbij hanteert zij de waarden van het kantoor waarbij oplossingsgericht denken en resultaatgericht handelen de leidraad vormen.

Maryam El Khattouti - Juriste