KANTOORORGANISATIE - JORDAN LAW - advocaat Den Haag / advocatenkantoor Den Haag
946
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-946,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-1.11.0,qode-theme-mcpherson's,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Kantoororganisatie

Voor Jordan Law is niet alleen vakinhoudelijke kennis en kunde van belang maar vormt een efficiënte en duidelijke kantoororganisatie de basis om de cliënten effectief bij te kunnen staan in de behartiging van hun belangen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze kantoororganisatie.

 

Samenwerkingsverbanden

 

Jordan Law (“het kantoor”) is een eenmanszaak naar Nederlands recht waarin de advocatenpraktijk uitsluitend voor rekening en risico van mr. J.S. Jordan wordt uitgeoefend.

 

Er is geen sprake van een samenwerkingsverband of enige andere vorm van (formele) samenwerking met andere (vrije) beroepsbeoefenaren zoals advocaten.

 

Zaakwaarneming

 

Het kantoor draagt er zorg voor dat bij vakantie of langdurige afwezigheid van de advocaat voor een goede vervanging wordt gezorgd of dat het dossier intern dan wel extern wordt overgedragen in goed overleg met de cliënt.

 

Bij geplande afwezigheid wordt de zaakwaarnemer zo goed mogelijk geïnformeerd over de inhoud van de zaak, de afspraken met de cliënt, de stand van zaken in het dossier, de te nemen vervolgstappen en de eventuele bereikbaarheid van de behandelend advocaat in geval van spoed. Deze gegevens worden schriftelijk vastgelegd in een testament waardoor een soepele zaakwaarneming wordt gewaarborgd.

 

Bij niet geplande zaakwaarneming draagt het kantoor er zorg voor dat het dossier zo spoedig mogelijk door een vervangend advocaat wordt bestudeerd en er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met de cliënt over de ontstane situatie om de mogelijkheid van zaakwaarneming en overdracht van de zaak te bespreken.

 

De zaken van het kantoor worden thans waargenomen door:

 

mr. T. Kocabas  van Kocabas en Guler advocaten: J.L. van Rijweg 48, 2713 JA, Zoetermeer

 

T: 079 – 30 30 379

F: 084 – 210 42 62

Email: info@kgadvocaten.nl

 

 

Stichting derdengelden

 

Het kantoor heeft een Stichting Derdengelden ter beschikking welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Derdengelden GB BK Advocaten en wordt bestuurd door mr. T. Kocabas en mr. mw. E. Kocabas – Guler. De stichting is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 27178310.

 

De stichting houdt een derdenrekening aan bij de ING Bank met rekeningnummer NL18INGB0000050815 ten name van Stichting Beheer Derdengelden GB BK Advocaten. De derdenrekening wordt uitsluitend gebruikt voor het ontvangen, (tijdelijk) beheren en doorbetalen van gelden van derden zoals cliënten.

 

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

Het kantoor beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AON en is bekend onder polisnummer V0100105076.

 

 

Klachtenregeling

 

Het kantoor beschikt over een klachtenregeling welke voldoet aan de vereisten van de de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling behelst een interne klachtprocedure en een externe klachtprocedure bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Interne klachtprocedure

 

Wanneer een cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie dient deze de bezwaren allereerst voor te leggen aan het kantoor. De cliënt dient de bezwaren te melden binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Voor het digitaal indienen van de bezwaren, kan het e-mailadres info@jordanlaw.nl worden gebruikt. Het kantoor gaat in overleg met de cliënt om zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing wordt altijd schriftelijk aan de cliënt bevestigd.

 

De cliënt kan de bezwaren echter ook aan de klachtenfunctionaris voorleggen. De klacht kan in dat geval gericht worden aan mr. J.S. Jordan, Carolina van Nassaustraat 185, 2595 SX te Den Haag.

 

Mocht het overleg al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris in de ogen van de cliënt niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De cliënt kan de klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur wanneer het kantoor niet binnen vier weken na het indienen van diens bezwaren schriftelijk op de klacht heeft gereageerd.

 

Geschillencommissie Advocatuur

 

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.

 

Cliënten kunnen een klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat een cliënt vindt dat hij recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kan de cliënt alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer hij de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij hij schriftelijk afstand doet van het meerdere.

 

Het kantoor kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het kantoor heeft echter ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen.

 

De Geschillencommissie behandelt zaken volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

 

Cliënten kunnen hun klacht richten aan de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd aan de Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR te Den Haag en is te bereiken op telefoonnummer: 070-3105310.

Translate »
Direct bellen...
Privacy-instellingen
NaamIngeschakeld
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
We gebruiken cookies om u een betere wegsite-ervaring te bieden.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.