Personen- en Familierecht

Gespecialiseerd in het familierecht

Jordan Law heeft meerdere advocaten en medewerkers die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht.

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied waar iedereen in feite wel mee te maken heeft. Denkt u hierbij aan geboorte, erkenning, gezag, een huwelijk en een echtscheiding.

De beëindiging van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of van de samenleving brengt veel te regelen zaken met zich mee en is vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis. Zeker als er kinderen betrokken zijn en u bezittingen heeft die verdeeld moeten worden. Zo zult u mogelijk de partner- of kinderalimentatie willen laten vaststellen en dient u de boedel te verdelen. Ook dient er ten aanzien van de kinderen een ouderschapsplan en omgangsregeling worden overeengekomen.

Ruime (proces)ervaring in echtscheidingen

Onze advocaten trachten (echt)scheidingen zo vlot en probleemloos mogelijk af te wikkelen teneinde de (emotionele) gevolgen te beperken.
Indien minnelijk overleg niet mogelijk blijk tof het niet lukt om onderling tot afspraken te komen dan zullen onze advocaten uw rechten via de rechter trachten te effectueren. Hierbij hebben onze advocaten ruime proceservaring teneinde een voor u zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Onze advocaten kunnen u tevens adviseren en bijstaan in zaken met betrekking tot de kinderen, zoals gezag, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, afstamming, alsmede ontkenning vaderschapsacties.

Bijgaand een niet-limitatieve opsomming van de zaken en onderwerpen waarbij wij u van deskundig rechtsbijstand kunnen voorzien:

- Echtscheiding
- Omgangsregeling

- Voorlopige voorziening
- Partneralimentatie
- Kinderalimentatie
- Ouderschapsplan
- Echtscheidingsconvenant
- Gezag
- Erkenning
- Vaderschapsactie (ontkenning vaderschap)
- Ondertoezichtstelling (OTS)
- Uithuisplaatsing

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen over dan kunt u bij onze advocaten terecht. Neemt u dan contact op met ons kantoor voor een intakegesprek op:
070 - 209 209 4 of laat een bericht achter via ons contactformulier.

2023 © Jordan Law - Alle rechten voorbehouden