best website builder software

VREEMDELINGENRECHT

Jordan Law kan u helpen bij de aanvraag of beroep van een verblijfsvergunning, visum kort verblijf of asielaanvraag. Ook als u een inreisverbod heeft gekregen of in vreemdelingenbewaring zit kan Jordan Law u helpen.


VERBLIJFSVERGUNNING


Algemeen

TEV

Medische behandeling

EU onderdaan

Zelfstandige

Kennismigrant

Voortgezet verblijf

Onbepaalde tijd


ASIEL


Asiel in Nederland aanvragen

Minderjarige Asielzoekers (AMV of AMA)


OVERIGE PROCEDURES


 Inreisverbod

 Ongewenstverklaring

 Vreemdelingenbewaring