html website builder

DISCLAIMER

Deze website bevat uitsluitend algemene informatie welke niet geldt als advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan Jordan Law niet instaan.


Nederlands recht


Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor particulieren die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Jordan Law is een eenmanszaak gevoerd door mr. J.S. Jordan en is geregistreerd onder nummer 65534395 bij de Kamer van Koophandel.


Werking website


Jordan Law kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken

functioneert. Wel doet zij daarvoor haar uiterste best. Als de website tijdelijk

niet bereikbaar is, aanvaard Jordan Law geen aansprakelijkheid als u daardoor schade

leidt.


Informatie op sites waarnaar gelinkt wordt


Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op

deze externe sites is door Jordan Law niet gecontroleerd op juistheid. Jordan Law is niet

verantwoordelijk voor die informatie.


Gebruik van informatie


Alle informatie op deze website/app (waaronder de vormgeving, huisstijl en

logo’s) is eigendom van Jordan Law. U mag de informatie voor privédoelen

gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft

gevonden op de website van Jordan Law en dat u de informatie

ongewijzigd laat. Als u de informatie van de website wilt

gebruiken voor commerciële doeleinden, dient u daarvoor

eerst om toestemming te verzoeken.


E-mail disclaimer


De informatie die is opgenomen in e-mails van Jordan Law kan vertrouwelijk

zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een

bericht ontvangt, vraagt Jordan Law u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender

direct te informeren door het bericht te retourneren


Over de disclaimer


Jordan Law behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.


Jordan Law 2016