easy free website builder

Civiel / Bestuursrecht

Heeft u een geschil met een natuurlijk persoon of een bedrijf? Of heeft u een beschikking ontvangen van de gemeente of een andere overheidsinstantie en bent u her hier niet mee eens?

Jordan Law kan u in zowel civiele als bestuurlijke zaken bijstaan. 


Civiel Recht:

Kort geding

Dagvaarding

Onrechtmatige daad

Incasso

Aansprakelijkheid

Ongeval

Vernieling


Bestuursrecht:

Bezwaarprocedure (bijv. de gemeente of bijvoorbeeld het UWV)

Beroepsprocedure (bijv. de gemeente of het UWV)

Verzoek om een voorlopige voorziening

Verzoek om ambtshalve herziening

Proceskostenveroordeling